How to get to  Slyofit, Škultétyho 30, Prešov?
Každý klient od nás získava darček na 3 VSTUPY na skupinové cvičenia ZDARMA počas 14 dní - od 6.11.-19.11.2023