Happy employees

Ľudia, ktorí pracujú vo Vašom fitness centre, tvoria obrovský podiel na tom, či sa Váš klient bude cítiť dobre a či sa ešte vôbec niekedy vráti, alebo si radšej nájde iné fitko. Môžete mať najmodernejšie vybavenie, stroje, činky každej veľkosti, no vo Vašom fitku je akosi prázdno. Tento nežiadúci stav môže byť spôsobený viacerými faktormi, no v tomto článku sa budeme sústrediť na Vašich zamestnancov.

Pri výbere človeka, ktorý bude pracovať na recepcii, dbajte hlavne na jeho komunikačné schopnosti, spôsob prejavu, miernu povahu, zodpovednosť a v neposlednom rade na príjemné vystupovanie. Nesústreďte sa na jeho/jej predošlé skúsenosti v podobných oblastiach. Pri výbere vhodného softvéru a krátkeho zoznámenia s prostredím v ktorom budú vaši zamestnanci pracovať, nie je problém ani s nulovými skúsenosťami dosahovať kvalitné výsledky.

Dobrý členský a administračný systém musí eliminovať prípadné chyby ľudí, ktorí s ním pracujú. Každý kto pracuje s ľuďmi, má niekedy lepší a niekedy horší deň. Vtedy môže byť nepozorný a je pravdepodobné, že začne robiť chyby. Preto je dôležité aby softvér držal nad manažérom akýsi druh kontroly.

Predstavte si situáciu kedy do fitka príde klient s prázdnou permanentkou a k cvičeniu si objedná iontový nápoj. Manažér z nepozornosti prehliadne stav jeho permanentky a kým klient docvičí, zabudne aj na to, čo si klient objednal. S kvalitným systémom je klientovi po príchode do fitka otvorený účet a všetky položky, ktoré využíva sú do neho pridané. Ak klient odíde bez toho, aby mu bola dobitá permanentka, majiteľ bude upozornený a dostáva tak priestor túto situáciu riešiť.

Pre obsluhu vo fitness centre vytvorte poriadok, podľa ktorého by sa mali ku každému klientovi správať. Nie je dôležité hovoriť naučené frázy – je to neprirodzené. No nenásilná a úprimná konverzácia častokrát vedie k úspešnému biznisu. Takýto poriadok môže vyzerať napr. následovne:

  • Pri príchode každého klienta pozdraviť, dbať na príjemné vystupovanie

  • Ak je klient vo fitku prvýkrát, oboznámiť ho s možnosťami fitness centra, poskytnúť mu členstvo

  • Zaželať príjemný tréning

  • Po tréningu ponúknuť doplnky výživy

  • Pri odchode klientovi zaželať pekný zvyšok dňa a vyzvať na opätovnú návštevu

Každá maličkosť sa počíta a podobné vystupovanie obsluhy určite príjemne poteší každého klienta.

Ďalší ľudia, ktorí vo fitku často figurujú môžu byť tréneri, terapeuti, maséri a pod. U nich je dôležitý okrem vyššie spomínaných vlastností aj profesionálny prístup ku klientom a bohaté skúsenosti vo svojom odbore.

Stále to však nie je všetko. Ostáva posledná a najdôležitejšia podmienka. Spolu musíte fungovať ako dobre zladený tím. V každej podnikateľskej knihe sa dočítate o tom, že každý môže byť špičkou vo svojom odbore, no akonáhle si členovia tímu nerozumejú, prevádzka nemôže fungovať. Preto skúste aj so svojimi zamestnancami staviť na príjemnú, možno až familiárnu atmosféru, kde sa Vaši klienti budú cítiť dobre. Nie je nič lepšie, keď ako klient cítite, že má o vás fitness centrum záujem a neberie vás iba ako zdroj financii.

Ľudia sa radi vracajú tam, kde vedia, čo majú očakávať. Ak vedia že vždy keď prídu do vášho fitka, čaká ich milá obsluha a príjemná atmosféra, určite sa k Vám budú radi vracať.

Čítajte tiež

Ako na preplnené fitness centrum

#návrhy na zlepšenie   #klienti   #chod fitness cetra

Ako zvýšiť zisk z predaja členstva

#permanentky   #klienti   #návrhy na zlepšenie