Pointing finger

Vo väčších mestách, kde zväčša býva niekoľko fitness centier, si ľudia môžu vybrať to, ktoré im vyhovuje najviac. Ak vlastníte fitko práve v takomto meste, musíte vášho klienta presvedčiť o tom, že práve Vaše fitness centrum je pre neho to pravé. Nenechajte sa však zmiasť. Ak vlastníte fitko v meste alebo obci, v ktorej nie je žiadne iné, hrozbu pre Vás predstavujú práve tie z väčších miest, ktoré už majú vybudované svoje meno.

Tento článok je zameraný na ľudí, ktorí vo vašom fitness centre ešte necvičili. Ako si udržať klientov, ktorí u Vás už nejaký čas cvičia si rozoberieme inokedy, veľa vecí však platí pre obe skupiny.

Čo teda ľudí najviac motivuje k tomu, aby začali cvičiť práve u Vás?

  • Ukázalo sa, že vo väčšine prípadov vyhráva osobné odporučenie. Ak niektorý z vašich blízkych, kamarátov alebo známych chodí do fitka, je veľká pravdepodobnosť že budete ovplyvnený práve jeho skúsenosťami a začnete ho navštevovať či už s ním, alebo s iným kamarátom. Tak či onak, je dobré motivovať vašich stálych klientov napr. formou mesačnej permanentky. Ak k Vám privedie nového človeka, ktorý si vo fitku zakúpi členstvo, môže cvičiť mesiac úplne zadarmo. Z dlhodobého hľadiska je to dobrá investícia, pretože v budúcnosti je veľká šanca, že zarobíte dvojnásobok. Zároveň získate istotu, že ľudia budú lákať svojich známych cvičiť k Vám a nebudú uvažovať o tom, že by to predsa len mohli aj oni skúsiť niekde inde.
  • Ak by sme však nedostali tip od konkrétneho človeka, určite sa stalo, že sme „niekde niečo započuli“. Možno sa o tom fitness centre bavili chalani zo staršieho ročníka, alebo sme to započuli niekde na ulici. V dnešnej dobe je extrémne dôležité zvýšiť povedomie o svojej značke. Najlepšími pomocníkmi pri dosiahnutí väčšej popularity môžu byť sociálne siete, siete na zdieľanie videí alebo rôzne druhy vyhľadávačov.

  • Pravidelným prispievaním alebo cielenou reklamou na Facebooku, Instagrame a iných sociálnych sieťach zabezpečíte, že sa vaša značka dostane do povedomia ľudí. Možno nekliknú hneď, ale ak si na Vašu reklamu „zvyknú“, skôr či neskôr budú chcieť vyskúšať, či naozaj vykazujete kvality, ktorými sa prezentujete. S tým súvisí jedno dôležité pravidlo, ktorého sa na sociálnych sieťach držte : Nikdy neklamte svojich klientov! Svoj biznis stavajte na čistých základoch a dajte ľuďom pocítiť, že Vám na nich záleží.

  • Prispievaním na média, ktoré slúžia na zdieľanie videa môžete nalákať náročnejších klientov, ktorí vedia oceniť Vašu snahu. Môžete tým priblížiť ľuďom život vo Vašom fitness centre, prípadne prezentovať prednosti, ktoré vaše fitness centrum oddeľujú od tých ostatných. Zároveň týmto krokom zaistíte zvýšenie dôveryhodnosti Vášho fitness centra. Ľudia radi veria značkám, ktoré poznajú a ktoré nemajú problém verejne sa prezentovať.

  • Ďalším správnym krokom je odlíšiť sa od konkurencie. Keď chodíte do fitka, tak pred kamarátmi chcete vyzdvihnúť niečo, čo iné fitká nemajú. Ak „nevystupujete z davu“ ľudia pri rozhodovaní nebudú pozitívne ovplyvnení zvláštnosťami, ktoré Vaša prevádzka ponúka a budú ho radiť do jedného vreca k obyčajným fitness centrám. Čím by ste sa pochválili pred kamarátmi Vy?

  • V neposlednom rade je dôležité mať fitness centrum zaregistrované v rôznych vyhľadávačoch. Existujú rôzne vyhľadávače, ktoré sú zamerané všeobecne, alebo konkrétne na športové centrá. Registrácia na Google mapách by mala byť samozrejmosťou, uľahčíte tak novým klientom problémy s nájdením Vašej polohy. Pri využívaní nášho systému taktiež získate pozíciu vo vyhľadávači fitness centier, ktorá bude posilnená faktom, že využívate náš systém. Ľudia, ktorí nás poznajú, sú na naše služby zvyknutí. A vo všeobecnosti platí, že ľudia sa radi vracajú tam, kde presne vedia, čo dostanú.

  • Za zmienku stojí aj možnosť motivovať ľudí, ktorí o cvičení ani neuvažujú. To môže byť učinené obdobne cielenou reklamou na sociálnych sieťach, prípadne fyzickou reklamou na rôznych propagačných miestach. Marketing robí divy a vtipný, chytľavý slogan so skrytým významom, ktorý na prvý pohľad možno nie je vidno, vie zaujať aj ľudí, ktorí možno nad návštevou fitness centra vôbec neuvažovali. Minimálne si získate vyššiu priečku v možnom budúcom rozhodovaní.

Väčšina z hore zmienených informácií sa nedotýka ani tak vybavenia fitness centra alebo fyzického kontaktu s klientom, ako pocitov, ktoré ovplyvňujú ľudské rozhodovanie. Nakoniec, práve tie hrajú najdôležitejšiu úlohu v tom, či sa váš potenciálny klient rozhodne prvý krát navštíviť Vaše fitko. Nasleduje ďalšia séria pocitov a tento krát aj fyzický kontakt, ktorý bude ďalej ovplyvňovať oddanosť klienta voči fitness centru. Ale o tom už v inom článku.

Robte teda všetko pre to, aby vaša značka vystupovala na verejnosti, na sociálnych sieťach ale aj v súkromí otvorene a čisto, zvýšte popularitu a pocit dôvery u potenciálnych klientov a výsledky sa určite dostavia.

Čítajte tiež

Cash

Ako zvýšiť zisk z predaja členstva

#permanentky   #klienti   #návrhy na zlepšenie

Hand shake

Udržte si tých stálych

#návrhy na zlepšenie   #klienti   #chod fitness cetra