A lot of money

Byť fit je jednoducho IN! Do fitness centier začínajú čím ďalej, tým viac prichádzať ľudia rôznych vekových kategórií. Tak isto začalo byť fitness odvetvie viac zaujímavé aj pre ženy. Do módy prichádza okrem klasického dvíhania činiek napr. crossfit, skupinové tréningy, oddelené priestory alebo rôzne bojové športy. Ak máte vo fitku podobné aktivity, ktoré okrem iného podporujú aj príchod nových klientov, musíte k nim správne nastaviť aj systém predaja členstva. Pozrime sa spolu na niekoľko dôležitých faktorov, ktoré podporia predaj členstva vo Vašom fitness centre.

  • Osobný kontakt a komunikácia s klientmi

  • Správne nastavenie permanentiek

  • Zber informácií priamo od klientov

Ako teda presvedčiť klienta, že práve vo Vašom fitku si má zakúpiť členstvo a pravidelne ho navštevovať?

Príjemné a „nenásilné“ správanie

Ak sa k Vám dostane nový klient, musíte zariadiť, aby bol jeho celkový dojem z návštevy Vášho fitness centra excelentný. Pri nových klientoch musíte zvládnuť všetky aspekty, ktoré na nich vplývajú. Najlepšie je začať milým privítaním a malým zoznámením s fitness centrom. Nie je nič lepšie, ako keď príde do fitka nový klient a vôbec netuší, či má zaplatiť pri príchode alebo pri odchode, v ktorých priestoroch sa môže pohybovať, či sa má vyzuť už pred vstupom do šatne a kde sa vôbec tá šatňa nachádza. Preto je dôležité, aby manažér vo fitku zvládal okrem tzv. poriadku, podľa ktorého by sa mal správať ku každému klientovi (príklad takéhoto poriadku nájdete v tomto článku), aj základné oboznámenie nových klientov s fitkom. Po milej skúsenosti hneď na začiatku sa klient bude ľahšie rozhodovať, či si má zakúpiť členstvo práve u vás.

Dbajte na dobré nastavenie cien

Ak sa vám zdá, že počet členstiev vo vašom fitku v poslednej dobe stagnuje, môže to byť spôsobené aj stereotypom. Jednoducho uplynula doba, kedy boli vaše ponuky pre klientov atraktívne. Ak chcete mať väčší zisk z predaja permanentiek, mali by ste ich upraviť tak, aby sa možno drahšie permanentky stali zaujímavejšími pre stálych klientov, a aby ste na špeciálne druhy permanentiek nalákali čo najviac tých nových. Vytvárajte rôzne zľavy pre páry, študentov a pre ľudí, ktorí už majú tie najlepšie roky za sebou. Všímajte si, čo si ľudia radi ku cvičeniu kupujú a navrhnite zmeny v permanentkách. Urobte napríklad výbušnú permanentku, kedy klient ku každému tréningu dostane predtréningový stimulant zadarmo, alebo rovno urobte špeciálnu permanentku na doplnky výživy. Klienti budú spokojnejší, pretože nebudú musieť doplácať za ďalšie služby a v spojení s malou zľavou, ktorú oproti starej permanentke dostanú, sa z novej permanentky môže stať ucelenejší zdroj príjmov.

Analyzujte, pýtajte sa, opakujte

a ešte raz analyzujte. K analýze Vám môžu dobre slúžiť aj štatistiky, ktoré sú v rámci rôznych období zbierané administračným systémom. No nikto, ani všetky štatistiky sveta, ani všetky články na tomto blogu vám nepovedia, čo presne vaši klienti potrebujú. Nemusíte si ponuky pre klientov vymýšľať. Opýtajte sa priamo ich. Nech vám napíšu, čo sa im nepáči, čo by ste mali zmeniť a ako by ste mali ďalej pokračovať. Nielen, že bude zákazník cítiť zo strany fitka záujem, ale Vy zároveň získate dôležité informácie priamo z prvej ruky. Môže Vám k tomu výrazne pomôcť administračný systém. Môžete si vytvoriť anketu napr. pomocou služby Google Forms a odoslať ju hromadne vašim klientom, alebo si môžete vytvoriť anketu v systéme a dať tak klientom možnosť zahlasovať priamo vo fitku. Ak Vám odpovedia, alebo napíšu správu s návrhom na zlepšenie, nikdy ju nenechajte nepovšimnutú. Aj keď to je nevhodný alebo zbytočný návrh na zmenu, krátko mu zdôvodnite prečo, alebo aspoň poďakujte za spätnú väzbu. Nie je nič lepšie, ako keď budú klienti opäť cítiť osobitný záujem zo strany fitness centra.

Nezabúdajte, že potreby Vašich klientov sa menia a preto na ne potrebujete dynamicky reagovať. Spojením dobrého prvého dojmu u nových zákazníkov, získavaním, spracovávaním informácií a prispôsobením potrieb klientov zvýšite nielen ich spokojnosť, ale aj Váš zisk z predaja členstva. Tak sa spoločne do poďme do toho pustiť.

Čítajte tiež

Hand shake

Udržte si tých stálych

#návrhy na zlepšenie   #klienti   #chod fitness cetra

Employees

Zamestnávať iba tých správnych ľudí

#permanentky   #klienti   #návrhy na zlepšenie